UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXIII/403/20
Data podjęcia: 15-07-2020
Data opublikowania: 06-08-2020
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2020 roku, poz. 3377
Data wejścia w życie: 15-07-2020
Tytuł Uchwały: w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Olsztyn publicznych przedszkoli
Ewentualne adnotacje: WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI ROZSTRZYGNIĘCIEM NADZORCZYM NR PN.4131.294.2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r. stwierdza nieważność § 4

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXIII/403/20 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Olsztyn publicznych przedszkoli w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Olsztyn publicznych przedszkoli
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2020-07-10 09:50:09
Wytworzył: Anida Kinga Samoraj
Data wytworzenia: 2020-07-10
Odpowiedzialny: Anida Kinga Samoraj
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2020-08-12 12:29:05