UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.164.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - treść dokumentów urzędowych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Rady Miasta

Data wpływu: 2020-06-22

Data odpowiedzi: 2020-07-03

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej uprzejmie proszę o udostępnienie następujących informacji:
a) treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności:
- treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć,
- dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
- treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu
b) stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego
c) treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej.

Treść odpowiedzi:
PDF, 34,53 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.164.2020 Wniosek - treść dokumentów urzędowych
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-07-07 09:18:00
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-06-22
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data modyfikacji: 2020-07-21 15:31:14