UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXI/366/20
Data podjęcia: 27-05-2020
Data opublikowania: 09-06-2020
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2020 roku, poz. 2479
Data wejścia w życie:
Tytuł Uchwały: w sprawie zaliczenia ul. Sielskiej (od al. Roberta Schumana do granic miasta) do kategorii dróg gminnych na obszarze miasta Olsztyna
Ewentualne adnotacje:
1. wchodzi w życie z dniem wejścia w życie uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko Mazurskiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej ul. Sielskiej (od al. Roberta Schumana od granic miasta)

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXI/366/20 w sprawie zaliczenia ul. Sielskiej (od al. Roberta Schumana do granic miasta) do kategorii dróg gminnych na obszarze miasta Olsztyna
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2020-05-19 12:26:46
Wytworzył: Marcin Szwarc
Data wytworzenia: 2020-05-19
Odpowiedzialny: Marcin Szwarc
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2020-06-09 13:03:04