UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXI/360/20
Data podjęcia: 27-05-2020
Data opublikowania: 11-08-2020
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2020 roku, poz. 3411
Data wejścia w życie: 01-04-2021
Tytuł Uchwały: w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXI/360/20 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2020-05-19 11:57:50
Wytworzył: Zdzisław Zdanowski
Data wytworzenia: 2020-05-19
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2020-08-19 12:36:49