UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.117.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - przekazanie danych ze spisu wyborców

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Organizacji i Kadr

Data wpływu: 2020-04-25

Data odpowiedzi:

Treść wniosku:
Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o informację czy tutejszy urząd przekazał dane ze spisu wyborców Poczcie Polskiej S.A., a jeśli nie – czy zamierza to uczynić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.
Odpowiedź na pytanie proszę przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej

Treść odpowiedzi:
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.117.2020 Wniosek - przekazanie danych ze spisu wyborców
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-04-30 13:53:41
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-04-25
Odpowiedzialny: Hanna Mikulska-Bojarska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-05-11 14:24:46