UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


ZARZĄDZENIE PREZYDENTA OLSZTYNA

Numer:

76

Data podjęcia:

26-03-2020

Tytuł:

w sprawie powołania  komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  do  którego   stosuje się   ustawę   Prawo   zamówień   publicznych, na  opracowanie aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna" wraz z aktualizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej  dla Miasta Olsztyna.

Treść zarządzenia:
PDF, 366,54 KB metryczka
Zmienione przez:
Utraciło moc Zarządzeniem:
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Zarządzenie nr 76 Prezydenta Olsztyna z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na opracowanie aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna" wraz z aktualizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-03-26 10:00:46
Wytworzył: Barbara Tulibacka
Data wytworzenia: 2020-03-26
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Joanna Ćwiek
Data modyfikacji: 2020-03-27 08:36:09