UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XVII/294/20
Data podjęcia: 29-01-2020
Data opublikowania: 21-02-2020
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2020 roku, poz. 1041
Data wejścia w życie: 07-03-2020
Tytuł Uchwały: w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennych Domach „Senior+” utworzonych na terenie Olsztyna w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XVII/294/20 w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennych Domach „Senior+” utworzonych na terenie Olsztyna w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2020-01-21 12:59:30
Wytworzył: Sylwia Rembiszewska-Piątek
Data wytworzenia: 2020-01-21
Odpowiedzialny: Sylwia Rembiszewska-Piątek
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2020-02-24 08:54:59