UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Stawki podatku rolnego - osoby fizyczne i prawne:

  • dla gruntów gospodarstwa rolnego: równowartość pieniężna 2,5 kwintala żyta - od 1 ha przeliczeniowego gruntów - stawka podatku wynosi 146,15 zł
  • dla pozostałych gruntów podlegających podatkowi rolnemu: równowartość pieniężna 5 kwintali żyta - od 1 ha gruntów - stawka podatku wynosi 292,30 zł

- obliczone według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020, która wynosi 58,46 za 1 dt (zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020).

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Stawki podatku rolnego na 2020 rok
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-12-03 12:10:10
Wytworzył: Dorota Lewkowicz
Data wytworzenia: 2019-10-18
Odpowiedzialny: Dorota Lewkowicz
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-12-03 12:10:50