UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Stawki podatku leśnego - osoby fizyczne i prawne:

·         od 1 ha - równowartość pieniężna 0,220 m³ - stawka podatku wynosi 42,7328 zł

·         dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka wskazana powyżej ulega obniżeniu o 50%

- obliczane według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku 2019, która wynosi 194,24 za 1 m³ (zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.).

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Stawki podatku leśnego na 2020 rok
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-12-03 12:05:54
Wytworzył: Dorota Lewkowicz
Data wytworzenia: 2019-10-18
Odpowiedzialny: Dorota Lewkowicz
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-12-03 12:07:11