UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

 

Informacja


Uprzejmie zawiadamiam, iż na podstawie  § 14 Regulaminu wyborów do samorządu Osiedla stanowiącego  załącznik do uchwały nr XII/138/15 w sprawie nadania statutów Rad Osiedli, z powodu braku quorum podczas zebrania wyborczego, które odbyło się 16 października 2019 r. o godz.17.15 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Małłków 3 w Olsztynie,) Rada Osiedla Śródmieście na kadencję 2019 -2023 nie została wybrana.

 

 

 

 

Przewodniczący
Zespołu ds. przeprowadzenia wyborów do rad osiedli

 


/-/ Robert Szewczyk

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Rada Osiedla Śródmieście 2019-2023
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-10-21 13:41:58
Wytworzył: Lidia Dawid
Data wytworzenia: 2019-10-21
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2019-10-21 14:06:16