UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


ZARZĄDZENIE PREZYDENTA OLSZTYNA

Numer:

235

Data podjęcia:

11-06-2019

Tytuł:

zmieniające Zarządzenie nr 142 Prezydenta Olsztyna z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2018 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Olsztyna, zmienione Zarządzeniem nr 207 Prezydenta Olsztyna z dnia 22 maja 2019 r.

Treść zarządzenia:
PDF, 28,94 KB metryczka
PDF, 25,67 KB metryczka
PDF, 5,47 MB metryczka
PDF, 2,94 MB metryczka
Zmienione przez:
Utraciło moc Zarządzeniem:
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 235 z dnia 11 czerwca 2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 142 Prezydenta Olsztyna z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2018 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Olsztyna, zmienione Zarządzeniem nr 207 Prezydenta Olsztyna z dnia 22 maja 2019 r.
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-06-12 10:23:59
Wytworzył: Teresa Zając
Data wytworzenia: 2019-06-12
Odpowiedzialny: Teresa Zając
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-12-11 13:07:22