UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: VIII/117/19
Data podjęcia: 29-05-2019
Data opublikowania: 05-07-2019
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2019 roku, poz. 3450
Data wejścia w życie: 20-07-2019
Tytuł Uchwały: w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego
Ewentualne adnotacje:

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Rozstrzygnięciem Nadzorczym PN.4131.356.2019 stwierdza nieważność chwały w części dotyczącej:

  • § 5 pkt 3 w zakresie sformułowania ", w uzasadnionych przypadkach do 24 miesięcy"
  • § 8
  • § 10 ust.  1, pkt 1 i 2
  • § 10 ust.  3
  • § 14 ust.  2, ust.  6
  • § 21.

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: VIII/117/19 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2019-05-21 15:21:54
Wytworzył: Aneta Szpaderska
Data wytworzenia: 2019-05-21
Odpowiedzialny: Aneta Szpaderska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2019-07-24 12:20:15