UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

Nazwa ogłoszenia:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji administracyjnej nabycia z dniem 1 stycznia 2016 r. z mocy prawa przez Skarb Państwa, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 169/1 i 174/6 w obrębie 126 m. Olsztyna.

Data publikacji:
07-05-2019

Termin składania ofert:
21-05-2019

Dokumenty do pobrania:

PDF, 32,22 KB metryczka

Lokalizacja nieruchomości na mapie

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji administracyjnej nabycia z dniem 1 stycznia 2016 r. z mocy prawa przez Skarb Państwa, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 169/1 i 174/6 w obrębie 126 m. Olsztyna.
Wprowadził do BIP: Teresa Gomułka
Data udostępnienia: 2019-05-08 08:04:38
Wytworzył: Ilona Przegrocka
Data wytworzenia: 2019-05-08
Odpowiedzialny: Grażyna Jaświłek
Ostatnio modyfikował: Teresa Gomułka
Data modyfikacji: 2019-05-08 08:08:25