UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: VII/112/19
Data podjęcia: 24-04-2019
Data opublikowania: 29-05-2019
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2019 roku, poz. 2790
Data wejścia w życie: 13-06-2019
Tytuł Uchwały: zmieniająca uchwałę, w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olsztyn
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: VII/112/19 zmieniająca uchwałę, w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olsztyn
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2019-04-16 13:54:03
Wytworzył: Zbigniew Karpowicz
Data wytworzenia: 2019-04-16
Odpowiedzialny: Zbigniew Karpowicz
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2019-05-30 10:00:04