UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

 • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Rada Osiedla Podgrodzie 2019-2023

Przewodniczący:
Stanisław Uzdowski

Telefon:
600-913-963

Adres siedziby:
Klub ALTERNATYWA, 10-080 Olsztyn ul. Profesorska 15

Skład osobowy:
 1. Uzdowski Stanisław                   Przewodniczący Rady
 2. Kulczyński Janusz                     Z-ca Przewodniczącego
 3. Banasiak Bożena                        Sekretarz
 4. Maculewicz Jolanta                   Skarbnik
 5. Lisowski Marcin                        Członek Zarządu                                      
 6. Nowak Jan                                  Członek Zarządu                                     
 7. Rachuba Grzegorz                     Członek Zarządu                                     
 8. Cieślikowski Andrzej
 9. Czarnulczakiewicz Stefan
 10. Figurski Mirosław
 11. Kołakowska Stanisława
 12. Milewski Sławomir
 13. Nowosielski Radosław
 14. Pakulski Andrzej
 15. Rodzewicz Witold

Dyżury:

Adres strony internetowej:

Adres poczty elektronicznej:
pol.stan@wp.pl

Informacja dodatkowa:
Stan na dzień 8.04.2020 r. Wszelkie bliższe informacje można uzyskać w Biurze Rady Miasta, tel. 89 527-31-11, wew. 305

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Rada Osiedla Podgrodzie 2019-2023
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-03-07 11:46:49
Wytworzył: Olga Walnicka-Kucio
Data wytworzenia: 2019-03-07
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2020-04-15 08:29:41