UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

 • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Rada Osiedla Wojska Polskiego 2019-2023

Przewodniczący:
Wiesław Nałęcz

Telefon:
600-212-532

Adres siedziby:
Al. Wojska Polskiego 69/73, 10-290 Olsztyn

Skład osobowy:
 1. Nałęcz Wiesław                                   Przewodniczący
 2. Plucińska-Furgał Anna                      Z - ca Przewodniczącego
 3. Robak Anna                                        Sekretarz
 4. Lewandowska Lidia                          Skarbnik
 5. Galewski Andrzej                               Członek Zarządu
 6. Stawisińska Angelika                        Członek Zarządu
 7. Wiśniewska Barbara                          Członek Zarządu
 8. Chrząstowska Elżbieta
 9. Dumalski Jerzy
 10. Gączowska Elżbieta
 11. Majchrzak Zbigniew
 12. Mozeluk Magdalena
 13. Olszewska Ewa
 14. Roćko Elżbieta
 15. Skwarczyński Tadeusz

Dyżury:

Adres strony internetowej:

Adres poczty elektronicznej:

Informacja dodatkowa:
Stan na dzień 10.02.2020 r. Wszelkie bliższe informacje można uzyskać w Biurze Rady Miasta , tel. 89 527-31-11, wew. 305

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Rada Osiedla Wojska Polskiego 2019-2023
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-03-07 11:32:20
Wytworzył: Olga Walnicka-Kucio
Data wytworzenia: 2019-03-07
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2020-02-10 11:00:00