UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

 • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Rada Osiedla Mazurskiego 2019-2023

Przewodniczący:
Jacek Moczulski

Telefon:
883-752-402

Adres siedziby:
SP Nr 6, ul. Gdyńska 17, 10-608 Olsztyn

Skład osobowy:
 1. Moczulski Jacek                                 Przewodniczący
 2. Zawadka Marcin                                 Z - ca Przewodniczącego
 3. Kozłowska Olga                                 Sekretarz
 4. Zakrzewska Aldona                            Skarbnik
 5. Kozłowski Wojciech                           Członek Zarządu
 6. Orzechowski Zdzisław                       Członek Zarządu
 7. Parafianowicz Daniel                         Członek Zarządu
 8. Salata Joanna                                      Członek Zarządu
 9. Świstak Mieczysław                           Członek Zarządu
 10. Bieniek Jacek
 11. Chowaniec Janusz
 12. Kuc Andrzej
 13. Kudyba Barbara
 14. Sakowska Małgorzata
 15. Stachowska-Matuszczak Kinga

Dyżury:

Adres strony internetowej:

Adres poczty elektronicznej:

Informacja dodatkowa:
Stan na dzień 8.04.2020 r. Wszelkie bliższe informacje można uzyskać w Biurze Rady Miasta, tel. 89 527-31-11, wew. 305

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Rada Osiedla Mazurskiego 2019-2023
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-03-07 10:39:30
Wytworzył: Lidia Dawid
Data wytworzenia: 2019-03-07
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2020-04-15 08:51:20