UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

 • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Rada Osiedla Nad Jeziorem Długim 2019-2023

Przewodniczący:
Konecko Wojciech

Telefon:
664 962 788

Adres siedziby:
Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych,10-144 Olsztyn ul. Bałtycka 37 A

Skład osobowy:

Kadencja 25.01.2019 – 25.01.2023

 1. Konecko Wojciech                                    Przewodniczący
 2. Dąbrowski Stanisław                                Z-ca Przewodniczącego
 3. Kulgajuk Wioletta                                     Sekretarz
 4. Naworska Anna                                         Skarbnik
 5. Bałdyga Przemysław                                 Członek Zarządu
 6. Gutkowski Marek                                      Członek Zarządu
 7. Janiszewski Bartosz                                  Członek Zarządu
 8. Bolińska-Walendzik Iwona
 9. Kulgajuk-Murmyło Grażyna
 10. Madeja-Kulecka Urszula
 11. Markiewicz Ireneusz
 12. Naworska Aleksandra
 13. Pacyńska Małgorzata
 14. Pazik Barbara
 15. Porycki Andrzej               

Dyżury:

Adres strony internetowej:

Adres poczty elektronicznej:
wkonecko@o2.pl

Informacja dodatkowa:
Stan na dzień 8.04.2020 r. Wszelkie bliższe informacje można uzyskać w Biurze Rady Miasta, tel. 89 527-31-11, wew. 305

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Rada Osiedla Nad Jeziorem Długim 2019-2023
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-02-12 09:27:11
Wytworzył: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Data wytworzenia: 2019-02-12
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2020-04-15 08:54:54