UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.371.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - pozowlenie na budowę projektu rewaloryzacji

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-12-19

Data odpowiedzi: 2018-12-28

Treść wniosku:

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Działając w imieniu własnym, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1130), wnoszę o udostępnienie informacji publicznej poprzez odpowiedź na następujące pytania:

a)  czy zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie uzyskania pozwolenia na budowę/realizację projektu rewaloryzacji – remont i przebudowa – Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie – kontynuacja w ramach projektu pn. Poprawa estetyki i atrakcyjności przestrzeni publicznej Śródmieścia – budowa Parku Centralnego i rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie – etap ogródki restauracyjne na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 126/15, 139, 126/8 obręb 64 w Olsztynie, celem wydania nowej decyzji (innej niż Decyzja Nr II-163/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 toku)?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę dodatkowo o informacje:

-  kiedy zostało wszczęte niniejsze postępowanie?

-  na jakim etapie jest obecnie procedura w przedmiocie uzyskania nowego pozwolenia na budowę?

-  pod jaką sygnaturą toczy się postępowanie?


W sytuacji rozpoczęcia nowej procedury udzielenia pozwolenia na budowę, dodatkowo wnoszę o udostępnienie w formie uwierzytelnionych kopii wszelkich dokumentów związanych z niniejszą sprawą (wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę wraz ze wszystkimi załącznikami oraz inne dokumenty bezpośrednio dotyczące niniejszego postępowania) oraz przesłanie ich na mój adres korespondencyjny.


Treść odpowiedzi:
DOCX, 67,13 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.371.2018 Wniosek - pozwolenie na budowę projektu rewaloryzacji
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-12-21 12:01:09
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2018-12-19
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2018-12-28 12:56:02