UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.366.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - najkorzystniejsza oferta dotycząca dostawy pakietu biurowego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zamówień Publicznych

Data wpływu: 2018-12-19

Data odpowiedzi: 2018-12-28

Treść wniosku:
Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie szczegółów najkorzystniejszej oferty zawartych w załącznikach do protokołów z postępowania przetargowego dotyczącego dostawy pakietu biurowego.
Informacje, o które prosimy to:
Nazwa i wersja oprogramowania biurowego, np. Microsoft Office 2019 Pro, Microsoft Office 365.


Treść odpowiedzi:
PDF, 188,74 KB metryczka
PDF, 33,16 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.366.2018 Wniosek - najkorzystniejsza oferta dotycząca dostawy pakietu biurowego
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-12-19 14:39:17
Wytworzył: Barbara Tulibacka
Data wytworzenia: 2018-12-19
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Iwona Nowacka
Data modyfikacji: 2019-12-20 09:48:51