UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Stawki podatku rolnego na 201
9 rok

Stawki podatku rolnego - osoby fizyczne i prawne:
  • dla gruntów gospodarstwa rolnego: równowartość pieniężna 2,5 kwintala żyta - od 1 ha przeliczeniowego gruntów - stawka podatku wynosi 135,90
  • dla pozostałych gruntów podlegających podatkowi rolnemu: równowartość pieniężna 5 kwintali żyta - od 1 ha gruntów - stawka podatku wynosi 271,80
- obliczone według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019, która wynosi 54,36 za 1 dt (zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019).
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Stawki podatku rolnego na 2019 rok
Wprowadził do BIP: Katarzyna Łozowska
Data udostępnienia: 2018-12-07 15:02:49
Wytworzył: Katarzyna Łozowska
Data wytworzenia: 2018-12-07
Odpowiedzialny: Jacek Kujawski
Ostatnio modyfikował: Katarzyna Łozowska
Data modyfikacji: 2018-12-07 15:32:19