UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna

Komisja Rodziny

Przewodniczący komisji:
Członkowie komisji:
Przedmiot działania komisji:

a) opiniowanie  projektów  uchwał  dotyczących  zakresu  działania Komisji,

b) kreowanie polityki prorodzinnej,

c) szeroko pojęta pomoc olsztyńskim rodzinom,

d) potrzeby olsztyńskich rodzin w zakresie dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży,

e) formy opieki nad dziećmi i młodzieżą pozbawioną naturalnej opieki rodzicielskiej (całodobowe palcówki wychowawcze, rodzinne domy dziecka, pogotowie rodzinne, rodzicielstwo zastępcze  adopcyjne),

f) analizowanie uzyskanych informacji o sytuacji rodzin i opracowywanie na ich podstawie wniosków dla Rady,

g) opiniowanie działań z zakresu pomocy społecznej prowadzonej przez Miasto Olsztyn,

h) współpraca z różnymi organizacjami w zakresie kształtowania właściwych postaw w rodzinie,

i) współpraca z komisjami w sprawach związanych z zadaniami komisji.

Obsługuje Komisję: 
Ilona Hołoszkiewicz, (89) 527-31-11 wew. 224

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Komisja Rodziny
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-12-07 11:41:24
Wytworzył: Olga Walnicka-Kucio
Data wytworzenia: 2018-12-07
Odpowiedzialny: Olga Walnicka-Kucio
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2020-02-27 09:03:44