UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Komisja Inwestycji i Rozwoju

Przewodniczący komisji:
Członkowie komisji:
Przedmiot działania komisji:

a) zagadnienia dotyczące tworzenia warunków rozwoju gospodarczego miasta oraz pobudzania i wspierania przedsiębiorczości

b) współpraca z jednostkami organizacyjnymi miasta oraz  stowarzyszeniami i organizacjami branżowym w zakresie:

- kształtowania polityki przestrzennej i wizerunku funkcjonalno - kompozycyjnego miasta,

- rozwoju przestrzennego miasta i rewitalizacji miasta, ochrony zabytków, sporządzania planów rozwoju społeczno - gospodarczego i strategii miasta,

d) opiniowanie projektów uchwał dotyczących zbycia i nabycia nieruchomości przez miasto,

e) opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego,

f) współpraca z Jednostkami Realizującymi Projekty oraz przyjmowanie informacji o stanie zaawansowaniu prac nad pozyskiwaniem środków zewnętrznych,

g) ocena projektów Wieloletniej Prognozy Finansowej pod kątem inwestycji infrastrukturalnych.

Obsługuje Komisję: 
Ilona Hołoszkiewicz, (89) 527-31-11 wew. 224

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Komisja Inwestycji i Rozwoju
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-12-07 11:33:28
Wytworzył: Olga Walnicka-Kucio
Data wytworzenia: 2018-12-07
Odpowiedzialny: Olga Walnicka-Kucio
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-12-10 11:14:54