UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Przewodniczący komisji:
Członkowie komisji:
Przedmiot działania komisji:

a) targowiska miejskie, cmentarze komunalne, budownictwo komunalne, utrzymanie dróg gminnych, placów i mostów oraz organizacja ruchu drogowego,

b) budownictwo społeczne,

c) inicjowanie i ocena zadań związanych z funkcjonowaniem gospodarki komunalnej w mieście,

d) ochrona środowiska i gospodarka odpadami komunalnymi,

e) lokalny transport zbiorowy,

f) zaopatrzenie w energię cieplną, wodę i odprowadzanie ścieków,

g) kontrola okresowa prawidłowości realizacji, postępu robót i zabezpieczenia jednostek gospodarki komunalnej do sezonu eksploatacyjnego (wizje lokalne w terenie),

h) ocena działalności i realizacji wykonywania zadań i przyjętych programów przez spółki i jednostki organizacyjne miasta związane z gospodarką komunalną,

i) opiniowanie projektów uchwał dotyczących nazewnictwa ulic, mostów i placów,

j) współpraca z Zarządem Dróg Zieleni i Transportu.

Obsługuje Komisję: 
Joanna Bartkowska, (89) 527-31-11 wew. 442

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-12-07 11:13:41
Wytworzył: Olga Walnicka-Kucio
Data wytworzenia: 2018-12-07
Odpowiedzialny: Olga Walnicka-Kucio
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2019-11-06 14:58:07