UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Komisja Sportu i Rekreacji

Przewodniczący komisji:
Członkowie komisji:
Przedmiot działania komisji:

a) opiniowanie projektów uchwał w sprawach dotyczących kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
b) opiniowanie projektu budżetu gminy i sprawozdań z jego realizacji w zakresie właściwości komisji,
c) współpraca ze związkami i klubami sportowymi - promowanie sportu kwalifikowanego,
d) prowadzenie konsultingu i współpracy ze stowarzyszeniami kultury fizycznej i sportu w sprawie realizowania niektórych form działalności na terenie miasta,
e) prowadzenie analizy stanu obiektów sportowych i sportowo-rekreacyjnych,
f) polityka w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji i turystyki jako formy spędzania czasu wolnego,
g) tworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji w mieście,
h) wspieranie inicjatyw służących rozwojowi sportu i rekreacji,
i) promocja inicjatyw sportowych,
j) wnioskowanie, rozpatrywanie i opiniowanie zamierzeń z zakresu inwestycji i remontów związanych ze sportem, rekreacją i kulturą fizyczną.

 

Obsługuje Komisję: 
Ilona Hołoszkiewicz, (89) 527-31-11 wew. 224

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Komisja Sportu i Rekreacji
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-12-07 11:04:43
Wytworzył: Olga Walnicka-Kucio
Data wytworzenia: 2018-12-07
Odpowiedzialny: Olga Walnicka-Kucio
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2019-11-06 14:59:18