UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Komisja Budżetu i Finansów

Przewodniczący komisji:
Członkowie komisji:
Przedmiot działania komisji:

a) koordynowanie procesu tworzenia projektu budżetu miasta,

b) opiniowanie projektów uchwał dotyczących zmian w budżecie miasta,

c) opiniowanie uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych,

d) opiniowanie projektów uchwał w sprawie zaciągnięcia kredytów i pożyczek,

e) opiniowanie projektów uchwał dotyczących przystępowania miasta do spółek, związków i porozumień,

f) opiniowanie innych projektów uchwał dotyczących zakresu działania Komisji,

g) analiza realizacji budżetu miasta,

h) opiniowanie zarządzaniem finansami Miasta,

i) opiniowanie przekształceń spółek miejskich.

Obsługuje Komisję: 
Aleksandra Witkowska, (89) 527-31-11 wew. 442

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Komisja Budżetu i Finansów
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-12-07 10:52:54
Wytworzył: Olga Walnicka-Kucio
Data wytworzenia: 2018-12-07
Odpowiedzialny: Olga Walnicka-Kucio
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-12-10 10:05:02