UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.354.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - adres mailowy do MZPiTU

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych

Data wpływu: 2018-11-27

Data odpowiedzi: 2018-12-03

Treść wniosku:
Uprzejmie proszę o podanie adresu mail do kontaktu z jednostką (lib/i pełnomocnika) która/y na podstawie art. 10 ust. 2 w związku z art. 10 ust. 4 i 5 oraz 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2005 Nr 179 poz. 1485) - odpowiada za realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Proszę o odpowiedź na niniejszy wniosek w formie mail.

Treść odpowiedzi:
DOC, 753,47 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.354.2018 Wniosek - adres mailowy do MZPiTU
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-12-03 14:37:47
Wytworzył: Monika Michniewicz
Data wytworzenia: 2018-11-27
Odpowiedzialny: Monika Michniewicz
Ostatnio modyfikował: Sylwia Rembiszewska-Piątek
Data modyfikacji: 2018-12-04 12:38:16