UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.351.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - pozwolenia budowlane

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-11-27

Data odpowiedzi: 2018-12-04

Treść wniosku:
W ramach dostępu do informacji publicznej proszę o informację czy SM Pojezierze w Olsztynie w okresie ostatniego roku występowała o pozwolenia budowlane dotyczące inwestycji budowy nowych bloków?
Jeżeli tak,to proszę o podanie w jakich lokalizacjach i jakich typów budynków w/w wnioski dotyczyły oraz jakie pozwolenia budowlane SM Pojezierzewydano lub na jakim etapie są postępowania adinistracyjne w sprawach w/w pozwoleń.

Treść odpowiedzi:
DOCX, 79,36 KB metryczka
DOCX, 78,41 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.351.2018 Wniosek - pozwolenia budowlane
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-11-29 20:12:11
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2018-11-27
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2018-12-07 09:16:47