UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.346.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - lokale wyborcze - umowa

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Data wpływu: 2018-11-23

Data odpowiedzi: 2018-12-07

Treść wniosku:
W ramach dostępu do informacji publicznej uprzejmie proszę o przekazanie mi danych dotyczących uzgodnionych warunków udostępnienia pomieszczeń Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty w Olsztynie na samorządowe wybory powszechne w 2018 roku. W zasobach spółdzielni były ulokowane co najmniej cztery lokale obwodowych komisji wyborczych - w siedzibach administracji przy ul. Wańkowicza, Jeziołowicza oraz Jaroszyka oraz DK ul. Kanta.
W szczególności chodzi mi o formę oraz treść wraz z warunkami udostępnienia pomieszczeń.

Zatem:

1. Czy zawarto umowę/umowy/ na to udostępnienie?
a) Jeśli tak, to oczywiście proszę o podanie dat, numerów oraz stron zawierających umowę, głównych ustaleń w nich a także ich udostępnienie /mogę sam wykonać fotokopie/.
b) Jeśli nie, to kto, w jakiej formie /ustnie lub na piśmie?/ i na jakich szczegółowych warunkach dokonał koniecznych uzgodnień?

Treść odpowiedzi:
PDF, 293,61 KB metryczka
DOC, 71 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.346.2018 Wniosek - lokale wyborcze - umowa
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-11-28 09:21:14
Wytworzył: Wojciech Goljat
Data wytworzenia: 2018-11-23
Odpowiedzialny: Wojciech Goljat
Ostatnio modyfikował: Justyna Piziur
Data modyfikacji: 2019-12-06 11:46:32