UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.341.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - działania związane z ustawą o przekształceniu prawa UW gruntów

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2018-11-16

Data odpowiedzi: 2018-11-23

Treść wniosku:
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) zwracam się z wnioskiem o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

Czy w związku z treścią ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716)
  1. Czy tutejszy Urząd przewiduje udzielanie bonifikat? Jeśli tak, to czy znana jest wysokość bonifikaty (jaka?) ewentualnie - kiedy będzie znana wysokość bonifikaty?
  2. Jaka jest szacunkowa liczba nieruchomości na terenie miasta, których dotyczyć będzie w/w ustawa z dnia 20 lipca 2018 r., tj. ile gruntów zostanie przekształconych z mocy prawa?
  3. Czy Urząd dysponuje wykazem gruntów objętych użytkowaniem wieczystym na terenie miasta w wersji on-line? Jeśli nie, proszę o jego udostępnienie - za pośrednictwem poczty e-mail.

Treść odpowiedzi:
DOC, 441,31 KB metryczka
PDF, 283,10 KB metryczka
PDF, 266,64 KB metryczka
PDF, 571,80 KB metryczka
PDF, 551,60 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.341.2018 Wniosek - działania związane z ustawą o przekształceniu prawa UW gruntów
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-11-22 09:46:56
Wytworzył: Sławomir Machnik
Data wytworzenia: 2018-11-16
Odpowiedzialny: Sławomir Machnik
Ostatnio modyfikował: Magdalena Duchnowska
Data modyfikacji: 2019-12-20 12:54:01