UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.338.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - oferta Jarockiej Akademii Trzeciego Wieku

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych

Data wpływu: 2018-11-15

Data odpowiedzi: 2018-11-15

Treść wniosku:
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
  • oferta Jarockiej Akademii Trzeciego Wieku w zakresie II Festiwalu Tańca.

Treść odpowiedzi:
Wnioskodawca zapoznał się z dokumentacją w Wydziale Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych dnia 15.11.2018 r.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.338.2018 Wniosek - oferta Jarockiej Akademii Trzeciego Wieku
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-11-16 14:56:33
Wytworzył: Monika Michalewicz
Data wytworzenia: 2018-11-15
Odpowiedzialny: Monika Michniewicz
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-11-16 14:59:28