UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.330.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - kopia dokumentacji dot. budowy śmietnika

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2018-11-09

Data odpowiedzi: 2018-11-22

Treść wniosku:
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
- kopia całej dokumentacji dot. budowy śmietnika przy ul. Wojska Polskiego/Prusa (w podwórku), w szczególności wniosków, opinie wydziałów/referatów Urzędu Miasta, wnioski mieszkańców, plany, mapki, projekty lokalizacji śmietnika, etc.


e-mail od wnioskodawcy z dnia 19.11.2018 r.:
Proszę o potwierdzenie czy to na pewno wszystkie dokumenty w przedmiotowej sprawie z uwzględnieniem innych referatów/wydziałów/komórek Urzędu Miasta Olsztyn oraz dokumentów nie wytworzonych w tut. Urzędzie Miasta a będących w posiadaniu Urzędu?

Treść odpowiedzi:
PDF, 16,90 KB metryczka
PDF, 1,34 MB metryczka
DOC, 934,93 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.330.2018 Wniosek - kopia dokumentacji dot. budowy śmietnika
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-11-13 11:20:29
Wytworzył: Sławomir Machnik
Data wytworzenia: 2018-11-09
Odpowiedzialny: Sławomir Machnik
Ostatnio modyfikował: Magdalena Duchnowska
Data modyfikacji: 2018-11-22 09:47:28