UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.329.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - obsługa prawna SOW

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych

Data wpływu: 2018-11-02

Data odpowiedzi: 2018-11-09

Treść wniosku:
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Działając na podstawie art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06 września 2001 roku (Dz. U. 2001 r. poz. 1198 z późn. zm.) wnoszę o udostępnienie informacji publicznej jakim jest udzielenie odpowiedzi na pytania:
1. Czy Urząd Miasta Olsztyna zapewnia i finansuje obsługę prawną Specjalistycznemu Ośrodkowi Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Olsztynie (ul. Bałtycka)?

Treść odpowiedzi:
DOC, 83.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.329.2018 Wniosek - obsługa prawna SOW
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-11-09 13:23:17
Wytworzył: Monika Michniewicz
Data wytworzenia: 2018-11-02
Odpowiedzialny: Monika Michniewicz
Ostatnio modyfikował: Sylwia Rembiszewska-Piątek
Data modyfikacji: 2018-11-15 15:21:59