UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.326.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - wydatki poniesione na infrastrukturę drogową w Olsztynie

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Budżetu

Data wpływu: 2018-11-06

Data odpowiedzi: 2018-11-20

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1) suma wydatków na infrastrukturę drogową w Olsztynie w poszczególnych latach: 2015, 2016, 2017,
2) suma wydatków na ścieżki i trasy rowerowe w Olsztynie w poszczególnych latach: 2015, 2016, 2017.

Treść odpowiedzi:
PDF, 86,72 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.326.2018 Wniosek - wydatki poniesione na infrastrukturę drogową w Olsztynie
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-11-08 14:58:45
Wytworzył: Teresa Zając
Data wytworzenia: 2018-11-06
Odpowiedzialny: Teresa Zając
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-11-21 12:40:21