UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: LV/1052/18
Data podjęcia: 06-11-2018
Data opublikowania: 16-11-2018
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2018 roku, poz. 4931
Data wejścia w życie: 01-12-2018
Tytuł Uchwały: w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Olsztyn, zabudowanych na cele mieszkaniowe
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: LV/1052/18 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Olsztyn, zabudowanych na cele mieszkaniowe
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2018-10-31 13:54:41
Wytworzył: Sławomir Machnik
Data wytworzenia: 2018-10-31
Odpowiedzialny: Sławomir Machnik
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2018-11-16 12:22:53