UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.309.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - liczba pozwów wytoczonych pracownikom urzędu

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Organizacji i Kadr

Data wpływu: 2018-10-15

Data odpowiedzi: 2018-10-22

Treść wniosku:
W ramach ustawy o dostępie do informacji publicznej chciałabym prosić o podanie liczby pozwów wytoczonych pracownikom urzędu w sprawie mobbingu.

Treść odpowiedzi:
PDF, 168,02 KB metryczka
DOC, 81 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.309.2018 Wniosek - liczba pozwów wytoczonych pracownikom urzędu
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-10-16 12:55:21
Wytworzył: Hanna Mikulska-Bojarska
Data wytworzenia: 2018-10-15
Odpowiedzialny: Hanna Mikulska-Bojarska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-12-12 11:18:33