UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.300.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - schronisko dla zwierząt

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2018-10-06

Data odpowiedzi: 2018-10-11

Treść wniosku:

Powołując się na art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.) zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie informacji o następującym zakresie:

1.Z jakimi firmami/organizacjami/fundacjami Państwa gmina podpisała umowę na prowadzenie schroniska/schronisk dla bezdomnych zwierząt w latach 2015,2016,2017 i 2018?

2.Czy na terenie Państwa gminy istnieje gminy punkt przetrzymań bezdomnych zwierząt?

3.Czy bezpańskie zwierzęta odłowione na terenie Państwa gminy trafiają do jeszcze innych miejsc? Jeśli tak to jakich?

4.Uprzejmie proszę o dane teleadresowe ww. obiektów (z punktu 1, 2, 3) tj. nazwa, ulica i numer budynku, miejscowość, kod pocztowy, numer telefonu, adres mailowy, adres strony internetowej i o ile to możliwe – współrzędne geograficzne.


Treść odpowiedzi:
DOC, 51 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.300.2018 Wniosek - schronisko dla zwierząt
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-10-09 08:44:21
Wytworzył: Zdzisław Zdanowski
Data wytworzenia: 2018-10-06
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Joanna Choromańska
Data modyfikacji: 2018-10-11 08:51:19