UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.298.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - usługa monitoringu mediów

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego

Data wpływu: 2018-10-04

Data odpowiedzi: 2018-10-04

Treść wniosku:

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z 2017 r. poz. 933) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

Czy aktualnie na Państwa rzecz świadczona jest usługa monitoringu mediów?

Jeżeli tak to:

1) z jakim podmiotem Państwo współpracują?

2) jakie media obejmuje usługa? (prasa, radio, telewizja, Internet, media społecznościowe, analizy, inne – jakie?)

3) na jakiej podstawie odbywa się współpraca – czy jest to umowa na czas określony, czy jednorazowe zamówienie?

4) jeżeli jest to umowa na czas określony, to od kiedy i do kiedy obowiązuje?

5) jaka jest wartość miesięczna netto i brutto oraz wartość całkowita netto i brutto powyższego zamówienia?

Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie mi powyższych informacji drogą mailową.


Treść odpowiedzi:
DOC, 30.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.298.2018 Wniosek - usługa monitoringu mediów
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-10-08 09:46:31
Wytworzył: Aneta Szpaderska
Data wytworzenia: 2018-10-04
Odpowiedzialny: Aneta Szpaderska
Ostatnio modyfikował: Bartosz Kamiński
Data modyfikacji: 2019-12-18 12:35:53