UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.296.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - przedsięwzięcia o środowiskowych uwarunkowaniach

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2018-10-02

Data odpowiedzi: 2018-10-15

Treść wniosku:
PDF, 300,00 KB metryczka
PDF, 395,56 KB metryczka
DOCX, 11,63 KB metryczka

Treść odpowiedzi:
Dnia 15.10.2018 r. odpowiedź została udzielona w trybie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.296.2018 Wniosek - przedsięwzięcia o środowiskowych uwarunkowaniach
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-10-03 12:00:47
Wytworzył: Zdzisław Zdanowski
Data wytworzenia: 2018-10-02
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-12-12 14:27:41