UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.293.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - dofinansowanie dla szkół

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Edukacji

Data wpływu: 2018-09-28

Data odpowiedzi: 2018-10-09

Treść wniosku:
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
Podziału wykazu szkół, które w ramach rezerwy 0,4% otrzymały dofinansowanie w zakresie:
  • doposażenia pomieszczeń świetlicowych,
  • wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej,
  • adaptacji pomieszczeń,
  • remontów sanitariatów,
  • doposażenia pomieszczeń do nauki.
Proszę o informację z uwzględnieniem kwot dofinansowania.
Proszę o przesłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną.

Treść odpowiedzi:
DOC, 414,40 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.293.2018 Wniosek - dofinansowanie dla szkół
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-10-02 14:53:00
Wytworzył: Mariusz Badura
Data wytworzenia: 2018-09-28
Odpowiedzialny: Mariusz Badura
Ostatnio modyfikował: Leszek Piskorski
Data modyfikacji: 2018-10-09 14:17:04