UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.291.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - umowy zawarte z firmą Witkac sp. z o.o.

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Informatyki

Data wpływu: 2018-09-27

Data odpowiedzi: 2018-10-05

Treść wniosku:
Mając na uwadze zapisy Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1198), zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej tj. treści umów zawartych z firmą Witkac sp. z o.o., w tym w szczególności dot. świadczonej przez nią usługę generatora wniosków (czas świadczenia usługi, cena) oraz przeprowadzonej w samorządzie procedury wyłonienia oferenta do świadczenia tejże usługi (tryb wyboru oferty, otrzymanie kontroferty).

Treść odpowiedzi:
PDF, 499,01 KB metryczka
PDF, 679,96 KB metryczka
PDF, 1,18 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.291.2018 Wniosek - umowy zawarte z firmą Witkac sp. z o.o.
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-10-02 07:41:52
Wytworzył: Rafał Ruchlewicz
Data wytworzenia: 2018-09-27
Odpowiedzialny: Rafał Ruchlewicz
Ostatnio modyfikował: Karol Tabaka
Data modyfikacji: 2018-10-05 14:40:39