UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.289.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych

Data wpływu: 2018-09-26

Data odpowiedzi: 2018-10-08

Treść wniosku:

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie następujących informacji odnoszących się do realizacji zadań powiatu określonych w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r.:

1.Informacja za rok 2016 i oddzielnie za rok 2017:

a. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za poradnictwo w powiecie;

b. adres e-mail osoby odpowiedzialnej za poradnictwo w powiecie;

c. liczba punktów poradnictwa prowadzonych w ramach ww. Ustawy w powiecie;

d. adresy punktów poradnictwa;

e. godziny otwarcia punktów dla zwykłego tygodnia, a w przypadku zmian w ciągu roku – najdłużej utrzymane godziny;

f. typ organizacji dla każdego punktu (przez kogo prowadzony jest punkt, czy przez organizację pozarządową, samorząd radcowski, czy też samorząd adwokacji);

g. nazwa organizacji dla każdego punktu: nazwa NGO/samorząd adwokacki/samorząd radcowski;

h. nazwa siedziby organizacji odpowiedzialnej za prowadzenie punktu poradnictwa: NGO lub lokalnego samorządu zawodowego odpowiedzialnego za przydzielenie osób do punktu;

i. adres e-mail organizacji prowadzącej punkt poradnictwa prawnego;

j. imię i nazwisko osób świadczących pomoc jako radca prawny lub adwokat w poszczególnych punktach;

k. adres e-mail osób świadczących pomoc jako radca prawny lub adwokat;

l. informacja statystyczna osobno dla każdego punktu, zgodnie ze wzorem sprawozdania w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości;

m. jeżeli taka informacja nie istnieje, to zbiorcza informacja statystyczna dla powiatu, zgodnie ze wzorem w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości;

n. informacja statystyczna na podstawie ankiety realizowanej po udzieleniu pomocy prawnej, osobno dla każdego punktu, zgodnie ze wzorem sprawozdania w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości;

o. informacja o wszystkich podmiotach biorących udział w procedurze mającej wyłonić organizację pozarządową do prowadzenia poradnictwa prawnego;

p. data opublikowania ogłoszenia o rozpoczęciu procedury;

q. data opublikowania ogłoszenia o zakończeniu procedury (ogłoszenie wyników);

r. informacja o powtórzeniu konkursu i powodach powtórzenia procedury konkursowej (jeśli dotyczy):

s. informacja o podmiotach, które nie podjęły świadczenia usług, mimo że zostały wyłonione w takiej procedurze.

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie informacji w formie elektronicznej w postaci:

1.odpowiedzi na ww. punkty w treści maila lub jako załączników do maila (np. skany) zawierających ww. informacje (np. skany dot. Procedury konkursowej, porozumienia z okręgową radą adwokacką lub radcowską, informacje statystyczne, itp.)


Treść odpowiedzi:
DOC, 99 KB metryczka
DOC, 38 KB metryczka
DOC, 36.5 KB metryczka
, 49,28 KB metryczka
DOC, 38 KB metryczka
DOC, 42.5 KB metryczka
, 49,19 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.289.2018 Wniosek - nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-09-28 12:07:09
Wytworzył: Olga Walnicka-Kucio
Data wytworzenia: 2018-09-26
Odpowiedzialny: Monika Michniewicz
Ostatnio modyfikował: Sylwia Rembiszewska-Piątek
Data modyfikacji: 2018-10-08 15:54:53