UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.276.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-09-18

Data odpowiedzi: 2018-09-28

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. Zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie:

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania w trybie dostępu do informacji publicznej:

  1. Za pośrednictwem jakiej jednostki organizacyjnej urzędu można złożyć wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w trybie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1496)?
  2. Która komórka organizacyjna będzie odpowiedzialna za podjęcie wszystkich czynności w ramach tej procedury?
  3. Czy w ramach przygotowania stanowiska dla organu stanowiącego przedkładana będzie analiza inwestycji w kontekście studium czy innych aktów planistycznych? (np. wewnętrzna opinia komórki opracowującej studium uwarunkowań)?

Wnioskowaną informację proszę przesłać pocztą elektroniczną.


Treść odpowiedzi:
DOC, 205.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.276.2018 Wniosek - ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-09-20 08:50:37
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2018-09-18
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2018-10-01 09:13:30