UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.262.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - Specjalna Strefa Rewitalizacji

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Strategii i Funduszy Europejskich

Data wpływu: 2018-08-31

Data odpowiedzi: 2018-09-10

Treść wniosku:

WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie pisemnej informacji, czy niżej wskazane nieruchomości, znajdują się na obszarze rewitalizacji oraz czy znajdują się na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

  1. Nieruchomość składająca się z działki ewidencyjnej o numerze 6/2, obręb ewidencyjny 94, Olsztyn, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1O/00152933/2.
  2. Nieruchomość składająca się z działki ewidencyjnej o numerze 25/11, obręb ewidencyjny 89, Olsztyn, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1O/00152933/2.
  3. Nieruchomość składająca się z działki ewidencyjnej o numerze 6/15, obręb ewidencyjny 0094, Olsztyn 94, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1O/00152933/2.
  4. Nieruchomość składająca się z działki ewidencyjnej o numerze 6/16, obręb ewidencyjny 0094, Olsztyn 94, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1O/00152933/2.

Treść odpowiedzi:
DOCX, 84,13 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.262.2018 Wniosek - Specjalna Strefa Rewitalizacji
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-09-03 18:09:45
Wytworzył: Justyna Sarna-Pezowicz
Data wytworzenia: 2018-08-31
Odpowiedzialny: Justyna Sarna-Pezowicz
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-09-11 09:10:49