UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.241.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - powództwo cywilne

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych

Data wpływu: 2018-08-06

Data odpowiedzi: 2018-08-14

Treść wniosku:
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. 2014 poz. 782 ze zm.) wnoszę o udzielenie informacji:
  1. czy Miasto Olsztyn wystąpiło z powództwem cywilnym przeciwko Stowarzyszeniu Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego HELPER z siedzibą w Olsztynie ul. Jacka Kuronia 12 bądź przeciwko Panu ... ... w celu odzyskania mienia, zakupionego ze środków dotacji Wojewody W-M z przeznaczeniem na działalność środowiskowych domów samopomocy
  2. jeśli tak. to kiedy i przeciwko komu Miasto Olsztyn wystąpiło na drogę cywilną
  3. jeśli tak, to na jakim etapie jest postępowanie.

Treść odpowiedzi:
PDF, 255,19 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.241.2018 Wniosek - powództwo cywilne
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-08-14 14:19:48
Wytworzył: Monika Michniewicz
Data wytworzenia: 2018-08-06
Odpowiedzialny: Monika Michniewicz
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-08-17 11:50:44