UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.237.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - podwyżki w Urzędzie Miasta Olsztyna

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Organizacji i Kadr

Data wpływu: 2018-08-06

Data odpowiedzi: 2018-08-14

Treść wniosku:
Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udzielenie mi informacji publicznej o podwyżkach w Urzędzie Miasta Olsztyna wprowadzonych decyzją Prezydenta Olsztyna z dnia 1 lipca 2018 r., której dotyczy pismo Sekretarza Miasta z dnia 4 lipca 2018 r. znak OK.2122.171.2018. Proszę o przesłanie następujących danych:
  1. Liczba pracowników, którzy dostali podwyżkę w wysokości 170 zł brutto lub większej
  2. Liczba pracowników, którzy dostali podwyżkę do 170 zł brutto
  3. Liczba pracowników, którzy nie dostali podwyżki na podstawie powyższej decyzji Prezydenta Olsztyna
  4. Liczba pracowników, którzy mieliby zgodnie z punktem 5 pisma Sekretarza Miasta z dnia 4 lipca 2018 r. znak OK.2122.171.2018, nie dostać podwyżki, a jednak ją dostali po indywidualnym rozpatrzeniu przez dyrektora wydziału/biura.
Powyższe dane proszę przesłać pocztą elektroniczną, ponadto proszę umieścić w BIP Urzędu Miasta Olsztyna oraz przekazać radnym.

Treść odpowiedzi:
PDF, 247,70 KB metryczka
PDF, 250,54 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.237.2018 Wniosek - podwyżki w Urzędzie Miasta Olsztyna
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-08-08 09:44:40
Wytworzył: Hanna Mikulska-Bojarska
Data wytworzenia: 2018-08-06
Odpowiedzialny: Hanna Mikulska-Bojarska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-10-18 07:52:57