UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.226.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - przetargi na obsługę prawną jednostk

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zamówień Publicznych

Data wpływu: 2018-07-23

Data odpowiedzi: 2018-08-01

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
  •  informację z ostatnich 3 lat o przetargach na obsługę prawną jednostki.
Proszę o przesłanie dokumentów zeskanowanych ofert złożonych w trybie przetargowym oraz informacje o wynikach konkursu.

Treść odpowiedzi:
PDF, 914,25 KB metryczka
PDF, 592,99 KB metryczka
PDF, 716,12 KB metryczka
PDF, 666,22 KB metryczka
PDF, 594,27 KB metryczka
PDF, 636,04 KB metryczka
PDF, 635,78 KB metryczka
PDF, 532,80 KB metryczka
PDF, 390,48 KB metryczka
PDF, 362,97 KB metryczka
PDF, 421,77 KB metryczka
PDF, 362,65 KB metryczka
PDF, 398,08 KB metryczka
PDF, 661,82 KB metryczka
PDF, 766,85 KB metryczka
PDF, 37,18 KB metryczka
PDF, 37,93 KB metryczka
PDF, 34,65 KB metryczka
PDF, 59,98 KB metryczka
PDF, 36,61 KB metryczka
PDF, 41,05 KB metryczka
PDF, 41,21 KB metryczka
PDF, 45,69 KB metryczka
PDF, 358,98 KB metryczka
PDF, 367,65 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.226.2018 Wniosek - przetargi na obsługę prawną jednostk
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-07-25 08:51:11
Wytworzył: Barbara Tulibacka
Data wytworzenia: 2018-07-23
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-08-02 08:28:08