UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: LI/977/18
Data podjęcia: 26-07-2018
Data opublikowania: 03-09-2018
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2018 roku, poz. 3787
Data wejścia w życie: 18-09-2018
Tytuł Uchwały: w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
DOC, 83,92 KB metryczka
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: LI/977/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2018-07-23 14:49:28
Wytworzył: Mariusz Badura
Data wytworzenia: 2018-07-23
Odpowiedzialny: Mariusz Badura
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2018-09-03 16:52:55