UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.221.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - projekt techniczny (rzeka Wadąg)

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-07-17

Data odpowiedzi: 2018-07-26

Treść wniosku:
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Proszę o udostępnienie informacji publicznej - kserokopii dokumentów: Decyzji Nr IV/14/79, Decyzji Nr III/14/79.
1. Projekt techniczny ujęcia wody "Hydrofornia Wadąg" - Ogrody Działkowe
2. Projekt techniczny "Hydrofornia Ogrodów Działkowych Wadąg"
3. Dotyczy poboru wody z "rzeki Wadąg" do podlewania Ogrodów Działkowych na Wadągu.

Treść odpowiedzi:
W dniu 26.07.2018r. wnioskodawca odebrał kserokopie dokumentów wymienionych  we wniosku.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.221.2018 Wniosek - projekt techniczny (rzeka Wadąg)
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-07-18 15:06:51
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2018-07-17
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-07-26 13:17:29