UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.202.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - ustalenie faktycznego obwodu usuniętych drzew

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2018-06-26

Data odpowiedzi: 2018-07-06

Treść wniosku:
Wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w zakresie dotyczącym nieruchomości: działki nr 108/2 obręb ewidencyjny "Olsztyn 17" położonej w gminie Olsztyn, pomiędzy ulicami Limanowskiego, Reymonta i Karłowicza w Olsztynie:
1. Kiedy do Urzędu Miasta Olsztyna została doręczona datowana na 4 lutego 2017 r. inwentaryzacja drzew?
2. Jakie były wyniki przeprowadzonych w dniu 28 lutego 2017 r. oględzin z udziałem przedstawiciela Urzędu Miasta Olsztyna?
3. Czy podczas oględzin dokonano ustalenia stanu faktycznego obwodu usuniętych drzew w celu sprawdzenia czy nie zachodzą przesłanki do wymierzenia kary administracyjnej przewidzianej w art. 89 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody?
4. W przypadku nieustalenia przez przedstawiciela UM Olsztyna faktycznego obwodu usuniętych drzew wnoszę o wskazanie powodu takiego zaniechania.
Wnoszę o udzielenie wnioskowanej informacji publicznej pocztą elektroniczną.

Treść odpowiedzi:

W odpowiedzi na wniosek z dn. 26.06.2018 r. o udzielenie informacji publicznej w zakresie dotyczącym nieruchomości oznaczonej nr geod. 17-108/2 pomiędzy ulicami Limanowskiego, Reymonta i Karłowicza w Olsztynie informuję:

  1. inwentaryzacja drzew datowana na 4 lutego 2017 r. została doręczona do Urzędu Miasta w dn. 17.03.2017 r.,
  2. w dn. 28.02.2017 r. inspektor tut. Wydziału wraz z przedstawicielem posiadacza nieruchomości dokonał oględzin na posesji przy ul. Limanowskiego 54A w Olsztynie i ustalił, iż na przedmiotowym terenie dokonano wycinki drzew rosnących wzdłuż ogrodzenia,
  3. w miejscu wyciętych drzew pozostały pniaki – karpy oraz pnie drzew – dłużyce pocięte i ułożone w sterty wraz z gałęziami,
  4. w czasie oględzin dokonano pomiaru średnicy pni drzew w miejscu ścięcia oraz obwodów pni drzew na wysokości 5 cm od ziemi (11 szt.) a także na wysokości 130 cm od ziemi (3 szt.),
  5. w czasie oględzin została wykonana dokumentacja fotograficzna.
 
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.202.2018 Wniosek - ustalenie faktycznego obwodu usuniętych drzew
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-07-02 09:32:26
Wytworzył: Zdzisław Zdanowski
Data wytworzenia: 2018-06-26
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-07-11 11:38:04